Alles over de btw aangifte als zzp’er

BTW aangifte Boekhouder Enschede boekhouder enschede zzp administratiekantoor Enschede boekhouder hengelo boekhouder hengelo zzp administratiekantoor hengelo zzp boekhouder voor starters

Voortman Administratie & Advies

Alles over de btw aangifte als zzp’er

De meeste zzp’ers krijgen te maken met de btw-aangifte. Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Wanneer je als zzp’er ‘waarde toevoegt’ (lees; omzet draait) bereken je daar btw over. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. In plaats van btw spreekt men ook wel over omzetbelasting (ob).

Wie is btw-plichtig?
Of je btw-plichtig bent, bepaalt de Belastingdienst. Deze laat jou weten of je ondernemer bent voor de btw zodra je je aanmeldt (als je start met je bedrijf). Let op: het kan zo zijn dat je wél ondernemer bent voor de btw, maar niet voor de Inkomstenbelasting.

Btw-nummer en waarover reken je btw?
Wanneer de Belastingdienst beslist dat je btw-plichtig bent, ontvang je een btw-nummer. Dit nummer moet je vermelden op facturen die jij aan je klanten of opdrachtgevers stuurt. Als je een eenmanszaak hebt, is je btw-nummer afgeleid van je BSN-nummer (burgerservicenummer). Zowel het leveren van goederen als het verlenen van diensten is in Nederland belast met btw.

Tarieven 0%, 6% en 21%
Welk tarief op de geleverde goederen of diensten van toepassing is, hangt af van de producten of diensten. Een 0% btw-tarief betekent dat je geen btw berekent, maar dat je wel voorbelasting mag aftrekken. Het verlaagde tarief van 6% wordt (onder andere) geheven op goederen en diensten die tot de primaire levensbehoeften worden gerekend. Bijvoorbeeld: eten en drinken (uitgezonderd alcoholhoudende dranken), geneesmiddelen, boeken, agrarische producten en diensten. Het 0% tarief geldt voor goederen die je exporteert (de zogeheten intra-communautaire levering). Het standaardtarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten, tenzij anders is bepaald.

Vrijstelling
Een aantal goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw. Je berekent dan geen btw, maar je mag ook geen voorbelasting aftrekken. Vrijgesteld van btw is onder andere: onderwijs, (een groot deel van de) gezondheidszorg, sociaal-culturele instellingen, kinderopvang, financiële diensten en verzekeringen.

Vooraftrek
Ondernemers mogen btw aftrekken op goederen en diensten die ze hebben ingekocht voor zakelijk gebruikt. Btw die aan jou in rekening is gebracht op zaken als apparatuur, de inhuur van diensten, de aanschaf van kantoorartikelen enzovoorts mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening hebt gebracht.

Voorbeeld
Je draait in een kwartaal € 1.000,- omzet. Hierover breng je jouw klanten € 210,- btw in rekening. Het totaalbedrag op de facturen die jij de klanten stuurt is  €1.210,-. Daarnaast heb je voor € 121,- (incl. btw) kantoorartikelen aangeschaft. Het btw bedrag van € 21,- mag je in aftrek nemen als vooraftrek. Het bedrag wat je daadwerkelijk afdraagt aan de belastingdienst in het betreffende kwartaal bedraagt € 189,-.

Aangifte
De meeste zzp’er doen eens per kwartaal btw-aangifte. Soms moet je de btw-aangifte maandelijks of jaarlijks doen. Dit beslist de belastingdienst en dit hangt af van het bedrag dat gemiddeld aan btw moet worden afgedragen.

Kleine ondernemersregeling
Is de verschuldigde btw minder dan € 1.883,- per jaar, dan mag je per jaar aangifte doen. Hiervoor stuur je een brief naar je belastingkantoor waarin je vraagt om per jaar aangifte te mogen doen. Nadat je je bij de Belastingdienst hebt aangemeld en btw-plichtig bent bevonden, krijg je aangifteformulieren toegestuurd.

Je kunt ook eventueel belastingvermindering krijgen. Je maakt dan gebruik van de zogenaamde kleineondernemersregeling. Ben je per jaar € 1.345 of minder aan btw verschuldigd, dan hoef je geen btw af te dragen. Verwacht je dit ook de komende jaren? Je kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.

Ook als de verschuldigde btw tussen de € 1.345,- en de € 1.883,- per jaar bedraagt, kun je eventueel voor vermindering in aanmerking komen. Meer hierover lees je via deze link.

Aangifte geschiedt elektronisch
Je doet je aangifte elektronisch via het systeem van de Belastingdienst of via je boekhouder/adviseur. Het kan zijn dat je je eerste aangifte op papier moet doen. Dit staat op de brief die je van de Belastingdienst krijgt na je registratie.

Zelf aangifte doen
Je kunt ervoor kiezen om je aangifte zelf te doen. Een btw-administratie bijhouden is meestal eenvoudig en hoeft niet veel tijd te kosten. Als je relatief weinig facturen ontvangt en verstuurt, kun je een eenvoudige btw-administratie voeren en je btw-aangifte opstellen met een spreadsheet. Ontvang en verstuur je meer facturen, stap dan over op een (online) boekhoudprogramma.

Aangifte doen via boekhouder of accountant
Als je een boekhouder of accountant hebt, kun je hem of haar ook de btw-aangifte laten verzorgen. Een boekhouder / accountant is op de hoogte van regels betreffende bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je diensten levert aan een opdrachtgever in het buitenland. Soms is het ook verstandig een boekhouder of accountant in te schakelen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Btw-administratie
Aan de administratie van de btw stelt de Belastingdienst bepaalde eisen. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw aan de Belastingdienst verschuldigd is en hoeveel btw als voorbelasting wordt afgetrokken. Per aangiftetijdvak moet jij – of je boekhouder – het volgende bijhouden:

  • afgegeven facturen;
  • ontvangen rekeningen;
  • uitgaven;
  • ontvangsten.

Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratieonderdelen: verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek.

Geen btw aftrekken
Over een aantal uitgaven mag je de btw niet aftrekken. Btw op eten en drinken is bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Via deze pagina van de belastingdienst is heel duidelijk welke dat zijn. Vaak zijn deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Mocht je naar aanleiding van deze tips nog vragen hebben aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Voortman Administratie & Advies

Wicher Voortman