Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp’er?

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de belangrijkste fiscale aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek
Elke zzp’er die minimaal 1.225 uur in het boekjaar aan zijn onderneming heeft besteed heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag per jaar, namelijk € 7.280. Starters krijgen de eerste drie jaar (of drie maal in de eerste vijf jaar na de start van hun bedrijf) nog een extra startersaftrek van € 2.123.

MKB winstvrijstelling
Naast de zelfstandigenaftrek heeft elke zzp’er ook recht op de MKB winstvrijstelling. Om recht te hebben op de MKB-winstvrijstelling hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De MKB winstvrijstelling is 14% van de winst (in 2013, dit was 12%) maar wel na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Willekeurig afschrijven
Ondernemers moeten de investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Iets is een investering als je het langer dan een jaar gebruikt, en als het minimaal € 450,- kost. Zaken als een laptop, beamer, kantoorinrichting, machines en auto’s zijn in principe investeringen. Afschrijven betekent dat je niet ineens het hele bedrag als kosten opvoert, maar dat je de kosten verdeelt over de levensduur van het bedrijfsmiddel. Inventaris (waaronder ook computers), moet je normaliter in vijf jaar afschrijven. Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven, dit heet willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kunt kiezen om versneld (bijvoorbeeld in één of twee jaar) af te schrijven. Je drukt daarmee je winst en dus de belastingdruk. Maar als je (nog) geen winst draait, kun je ervoor kiezen de afschrijving uit te stellen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Wanneer je als ondernemer in een kalenderjaar meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Auto’s vallen in principe niet onder deze regeling (behalve enkele energiezuinige auto’s). Wanneer je tussen de € 2.300 en € 55.248 investeert, dan is de extra aftrek 28%. Investeer je meer, dan daalt de aftrekpost. Kijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten (kosten die je moet maken om je bedrijf te runnen), zijn aftrekbaar. Deze verlagen je winst en zorgen dus voor een lagere belastinglast.

Mocht je er zelf niet uitkomen of twijfels hebt of jouw huidige boekhouder wel alle fiscale voordelen toepast? Wacht dan niet en neem contact met ons op!

Voortman Administratie & Advies

Wicher Voortman
email: info@boekhouden-voor-zzp.nl
telefoon: (+31)637601603